Klachtenregeling

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat je klachten hebt over de zorg die wij bieden. Je kan dit dan het beste eerst bespreken met de betrokken hulpverlener. Probeer samen naar een oplossing te zoeken. Als je er samen niet uitkomt, betrek dan de directie erbij.

Youngster heeft ook een externe klachtencommissie. De klachtencommissie van Zorgbelang Gelderland is onafhankelijk en niet in dienst van Youngster. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 026 384 28 22 of via e-mail op adviespunt@zorgbelanginclusiefgroep.nl. Als je een klacht instuurt, zullen zij eerst beoordelen of de klacht ontvankelijk is. Dit betekent dat zij kijken of ze de klacht in behandeling kunnen nemen. Als de klacht in behandeling wordt genomen, zal de commissie vragen of je de klacht duidelijk wilt omschrijven. Ze doen dan een objectief en onafhankelijk onderzoek naar de klacht. Het kan ook zijn dat er een hoorzitting zal plaatsvinden. Jij en de vertegenwoordiger van de organisatie gaan dan in overleg met de commissie. Hierna zal de commissie een uitspraak doen over de gegrondheid van de klacht.

De klachtenregeling Youngster en Zorgbelang Gelderland is hier te downloaden.

Menu