Klachtenregeling

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat je klachten hebt over de zorg die wij bieden. Je kan dit dan het beste eerst bespreken met de betrokken hulpverlener. Probeer samen naar een oplossing te zoeken. Als je er samen niet uitkomt, betrek dan de directie erbij.

Klachtencommissies
Als deze gesprekken jouw probleem niet hebben opgelost of als je vindt dat je jouw klacht niet bespreekbaar kan maken binnen Youngster en dit buiten Youngster om moet, dan zijn er twee onafhankelijke klachtencommissies die niet in dienst zijn van Youngster.

Jongeren die hulp ontvangen gefinancierd door de Jeugdwet en/of hun ouders/verzorgers kunnen contact opnemen met:
Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg
Telefoonnummer: 088 – 55 51 000

Jongeren die hulp ontvangen gefinancierd vanuit de WMO en/of hun ouders/verzorgers kunnen contact opnemen met:
Adviespunt Zorgbelang – Elsbeth Leppink (onafhankelijk vertrouwenspersoon)
Telefoonnummer: 06 5388 5459
E-mail: elsbethleppink@adviespuntzorgbelang.nl
De klachtenregeling Adviespunt Zorgbelang (Zorgbelang Inclusief) is hier te downloaden.

Hoe gaat het in zijn werk?
Als je een klacht instuurt, zal de desbetreffende klachtencommissie eerst beoordelen of de klacht ontvankelijk is. Dit betekent dat zij kijken of ze de klacht in behandeling kunnen nemen. Als de klacht in behandeling wordt genomen, zal de commissie vragen of je de klacht duidelijk wilt omschrijven. Ze doen dan een objectief en onafhankelijk onderzoek naar de klacht. Het kan ook zijn dat er een hoorzitting zal plaatsvinden. Jij en de vertegenwoordiger van de organisatie gaan dan in overleg met de commissie. Hierna zal de commissie een uitspraak doen over de gegrondheid van de klacht.