Youngster ontvangt het HKZ-keurmerk en onderstreept haar onderscheidende karakter binnen de jeugdzorg – Fantastische start van 2020!

Na meerdere intensieve audits heeft Youngster eind december 2019 het HKZ-keurmerk ontvangen. In het accreditatierapport is vastgesteld dat wij intern de zaken goed op orde hebben, de cliënt – de jongere – daadwerkelijk centraal stellen en voortdurend werken aan het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening. Mooier kan het nieuwe jaar voor ons niet beginnen!

Voldoen aan de vereisten
HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector, een branchespecifieke norm, gebaseerd op de internationale ISO 9001 norm. Met dit keurmerk kunnen zorgorganisaties laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door cliënten, professionals en relevante stakeholders. De HKZ-norm is specifiek voor de zorg en wordt ondersteund door patiënten- en cliëntenorganisaties en partijen uit het werkveld. Het certificaat is drie jaar geldig en een tussentijdse toetsing is verplicht. Na drie jaar vindt hercertificering plaats.

Kroon op ons werk
“Dat Youngster dit HKZ-keurmerk heeft gekregen laat zien dat wij efficiënt en transparant werken en dat de informatieverstrekking richting cliënten helder en tijdig verloopt. We hebben hun wensen en behoeften altijd goed in beeld. Intern onderstreept het dat onze mensen goed zijn opgeleid én gemotiveerd zijn voor en in hun werk”, vertelt Danny Bloemheuvel, manager Zorg bij Youngster.

“Bovendien kunnen wij ons als jeugdzorginstelling nu nog beter onderscheiden in de markt ten opzichte van de bestaande maar zeker ook van toekomstige jeugdzorgaanbieders. Het certificaat laat zien dat Youngster voldoet aan de wettelijke verplichting om ‘verantwoorde zorg’ te leveren. Het HKZ-keurmerk ontvangen is dan ook zonder twijfel een kroon op ons werk.”