Welkom bij Youngster

Zorg, begeleiding, dagbesteding en sport.
Maatwerk bij Youngster.

Voor wie is Youngster?

Youngster biedt zorg tijdens verschillende fases in het leven van de jongeren (15-25 jaar). Youngster richt zich op het ontwikkelen van zelfstandig- en zelfredzaamheid. Dit betekent niet dat alle jongeren altijd richting een eigen woonruimte toewerken. Er wordt altijd vanaf de start gekeken welke mogelijkheden er zijn om weer terug te werken richting huis, een zelfstandige woonruimte of een andere passende plek.

De trajecten kunnen gefinancierd worden vanuit de Jeugdwet, de Wmo en de Wlz.

Doelgroep

Jongeren met problematieken

Wat maakt ons speciaal?

Wij willen kwalitatief goede zorg bieden op het juiste moment en op de juiste plek. Onze medewerkers vormen het hart van onze organisatie. Wij vinden het vertrouwen in onze organisatie belangrijk. Youngster maakt veelal gebruik van medewerkers met een sport- en pedagogische achtergrond en/of nog volop sportend in het topsportklimaat of actief in de jeugdhulpverlening.

Vanuit de deskundigheid van onze medewerkers willen wij ons zorgaanbod blijven uitbreiden.

Werken bij

Een nieuwe uitdaging

Rode draad binnen de zorg van Youngster is sport

De zorgvraag gecombineerd met sport

Er wordt competentiegericht gewerkt, zodat de jongere te allen tijde weet waar hij/zij aan werkt en met welk perspectief. De rode draad binnen Youngster is pedagogische hulpverlening gecombineerd met sport, muziek en andere creatieve vormen om de jongeren te helpen succesvol te (re-)integreren in de maatschappij.

Sport als (bind)middel, sport als houvast, sport als fysiek middel om sterker te worden en sport als identificeermiddel.

Wie zijn wij?

De medewerkers van Youngsters hebben een sport- en pedagogische achtergrond en/of zijn nog volop sportend in het topsportklimaat en/of actief in de jeugdhulpverlening. Vanuit de deskundigheid van onze medewerkers willen wij ons zorgaanbod blijven uitbreiden.

Onze locaties/groepen
Youngster heeft een woonlocatie (beschermd wonen) in Apeldoorn waar 35 jongeren wonen. In Beekbergen is er een speciale driemilieu-behandelgroep voor jongeren (12-18 jaar) met Autisme Spectrum Stoornis (ASS)-problematiek zoals vastgesteld op basis van de DSM-5 en bijkomend ernstige psychosociale-, emotionele- en gedragsproblemen. Ook hebben we een intramurale woonlocatie in Beekbergen waar in totaal 15 jongeren (18+) en jongvolwassenen zelfstandig verblijven in appartementen en studio’s.

Youngster is een jonge organisatie gespecialiseerd in verlenen van zorg aan jeugd, jongeren en jong volwassenen.

Jongeren hebben de beschikking over een eigen sportcentrum/campus.
Onze medewerkers vormen het hart van onze organisatie.
Winnaar Apeldoorn Business Awards 2018 (Starters)

Partners

Samen met onze ketenpartners doen wij er alles aan om de meest effectieve zorgondersteuning in te zetten, voor langere of korte tijd. Wilt ook u samen met Youngster het verschil maken in de jeugdzorg? Wij komen graag met u in contact. U vindt hier het overzicht van ketenpartners.

Meer informatie

Heeft u een hulpverlener nodig? Of heeft u een vraag waarmee u graag geholpen wilt worden? Wij helpen u graag verder.

Wij beantwoorden graag je vraag!

    Dit formulier vraagt u om uw naam en e-mailadres zodat wij met u kunnen communiceren. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Hoe wij omgaan met uw gegevens is te lezen in onze Privacy Policy.