Vertrouwenspersoon / Klachtenregeling

Jeugdstem /Adviespunt Zorgbelang is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning.

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem / Adviespunt Zorgbelang is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Youngster.

Een Jeugdstem of Adviespunt Zorgbelang vertrouwenspersoon:   

  • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
  • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
  • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
  • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg;

Zo bereik je Jeugdstem

  • Bel gratis naar 088 – 555 1000
  • Chat met een vertrouwenspersoon via jeugdstem.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.
  • Via Jeugdstem kunt u zich aanmelden voor ondersteuning vanuit Adviespunt Zorgbelang.

Klachtenregeling / Vertrouwenspersoon Intramurale Locatie WLZ (Beekbergen)
Het kan voorkomen dat u als cliënt niet geheel tevreden bent over onze zorgverlening. De redenen van uw ontevredenheid kunnen heel verschillend zijn. Misschien vindt u dat u niet de juiste behandeling hebt gekregen. Of u vindt dat u niet correct bent bejegend. Het kan ook zijn dat u vindt dat u ten onrechte bent afgewezen voor een bepaalde voorziening.

Als eerste stap kun je de klacht bespreken met medewerkers van Youngster zelf. Het is goed mogelijk dat zij niet op de hoogte zijn van de ontevredenheid. Misschien is er sprake van een misverstand en kan dat in een gesprek opgelost worden. Soms lukt het niet om elkaar te begrijpen. Of is het lastig samen een oplossing te vinden. Dan kun je hulp vragen.

Deze procedure loopt via Coöperatie Hesterhuizen waar Youngster bij aangesloten is. Op de website van Coöperatie Hesterhuizen kunt u de klachten- en geschillenregeling downloaden.

De vertrouwenspersoon is Bianca Brugman en zij helpt bij het zoeken naar oplossingen. De vertrouwenspersoon is geen medewerker van Coöperatie Hesterhuizen of Youngster. Zij gaat vertrouwelijk om met vragen en problemen. Bianca Brugman is bereikbaar via e-mail: bianca@adsumtibi.nl.

Melden klacht bij Klachtenportaal Zorg
Blijft u ontevreden nadat de klacht besproken is met de zorgorganisatie of de vertrouwenspersonen dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg (www.klachtenportaalzorg.nl). Dit is een landelijk erkende en opererende organisatie op het gebied van klachtenafhandeling in de zorg. Een klacht kan op de volgende manieren worden voorgelegd aan Klachtenportaal Zorg:

• Via het online klachtenformulier op www.klachtenportaalzorg.nl
• Via de mail: info@klachtenportaalzorg.nl
• Per post: Westeinde 14, 1601 BJ Enkhuizen

Voor informatie is Klachtenportaal Zorg te bereiken op telefoonnummer 0228-322205 (op werkdagen van 9:00 tot 12:00).