Competentiegericht werken

Afgelopen januari heeft een groot deel van de medewerkers van Youngster de zesdaagse training Competentiegericht Werken afgerond die Hilbert-Jan Smitt van Smitt Trainingen en Advies bij ons op locatie heeft geven.

Competentie staat bij Youngster voor de mate waarin iemand in staat is om op adequate wijze taken in zijn leven te vervullen waar hij op dat moment voor staat. Door het versterken van competenties hopen wij de jongere te versterken en hem zo zelfstandig mogelijk te laten participeren in de maatschappij. De jongere staat hierbij altijd centraal. Youngster denkt niet in problemen, maar mogelijkheden. Jeugdigen krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen met behulp van sport, muziek en vrijetijdsbesteding.

Door deze (bij)scholing ontwikkelen wij ons verder!