Kamers in het Youngster fasehuis

Binnen onze woonlocatie aan de Prins Willem-Alexanderlaan in Apeldoorn hebben wij momenteel enkele kamers beschikbaar voor jongeren en jongvolwassenen tussen 14-30 jaar met gedrags-/systeem-/lichte verslavingsproblematiek of een licht verstandelijke beperking.

Iedere jongere is uniek en vraagt om een persoonlijke, specifieke aanpak. Samen met onze ketenpartners doen wij er alles aan om de meest effectieve zorgondersteuning in te zetten, voor langere of korte tijd. Met één einddoel: een zelfstandige, actieve deelname aan de maatschappij voor alle jongeren die bij ons in zorg zijn.

Wonen in het Youngster fasehuis is onlosmakelijk verbonden met een individueel zorgstappenplan, onder supervisie van de senior behandelcoördinator en zorgcoördinator. Voor elke bewoner stellen we concrete doelen vast en worden er duidelijke afspraken gemaakt over het persoonlijke ontwikkeltraject. Ons team deskundige hulpverleners is aanwezig op locatie. Zij vormen de spil in de dagelijkse routine en ondersteuning van de bewoners. Trajecten worden gefinancierd vanuit de Jeugdwet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

De rode draad binnen de zorg van Youngster is pedagogische hulpverlening gecombineerd met sport, muziek en andere creatieve vormen om de jongeren te helpen succesvol te (re-)integreren in de maatschappij. Zo hebben we in ons fasehuis een gemeenschappelijke leefruimte, een ruim opgezette sportzaal met fitnessapparatuur, een muziekstudio en organiseren we verschillende dagbestedingsactiviteiten. 

Het liefst willen wij iedereen helpen. Toch hanteren we twee contra indicaties: ernstige verslaving/gebruik harddrugs en ernstige psychiatrische problematiek.

Meer weten over wonen in ons fasehuis? Bel dan naar (055) 201 8822. Binnenlopen kan ook bij onze locatie aan de Prins Willem-Alexanderlaan 201 in Apeldoorn.