Kamers beschikbaar in Youngster Fasehuis

In ons Fasehuis is de door- én uitstroom van jongeren een constant proces. Dit betekent dat er regelmatig kamers vrijkomen voor andere jongeren die onze hulp nodig hebben.

In ons Fasehuis is de door- én uitstroom van jongeren een constant proces. Dit betekent dat er regelmatig kamers vrijkomen voor andere jongeren die onze hulp nodig hebben. Jongeren kunnen een beroep op ons doen als zij problemen hebben met bijvoorbeeld financiën, huiselijke relaties, sociaal netwerk, justitie, middelengebruik, maatschappelijke participatie, werk en opleiding en geestelijke gezondheid.

Uiteraard willen wij iedereen helpen en een sleutel geven van een kamer in ons Fasehuis. Aanmeldingen screenen we zorgvuldig. Nadat de aanmelding is ontvangen en in behandeling is genomen, nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Meer weten over wonen in ons fasehuis? Onze frontoffice medewerkers vertellen er graag over. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (055) 201 8822 of het mobiele nummer 06 40 78 46 86. Mailen kan natuurlijk ook: aanmeldingen@youngsterzorg.nl. De trajecten kunnen gefinancierd worden vanuit de Jeugdwet en de WMO. De rode draad binnen Youngster is pedagogische hulpverlening gecombineerd met sport, muziek en andere creatieve vormen.