Geen wachtlijsten voor Youngster Wonen en Ambulante hulpverlening

Kun je niet langer thuis wonen en heb je hulp nodig? Of woon je zelfstandig maar worstel je met bepaalde problemen en wil je zorgondersteuning? Dan is het Youngster Fasehuis of Youngster Ambulant misschien de oplossing. Wij hebben op dit moment geen wachtlijst voor zowel wonen als ambulante hulpverlening.

Uitstroom, doorstroom, instroom. De bezetting van de kamers in ons Fasehuis is continu in beweging. Kun je niet langer thuis wonen en heb je hulp nodig? Of woon je zelfstandig maar worstel je met bepaalde problemen en wil je zorgondersteuning? Dan is het Youngster Fasehuis of Youngster Ambulant misschien de oplossing. Wij hebben op dit moment geen wachtlijst voor zowel wonen als ambulante hulpverlening.

Trajecten kunnen gefinancierd worden vanuit de Jeugdwet en de WMO. Jongeren die vastlopen in de maatschappij door problemen op het gebied van bijvoorbeeld financiën, huiselijke relaties, sociaal netwerk, justitie, en middelengebruik kunnen een beroep op ons doen.

De rode draad binnen Youngster is pedagogische hulpverlening gecombineerd met sport, muziek en andere creatieve vormen. Samen met onze ketenpartners doen wij er alles aan om de jongeren zich veilig en thuis te laten voelen en doelgericht stappen te laten zetten naar meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Meer weten? Onze frontoffice medewerkers vertellen je graag over hoe wij werken en over ons aanmeld- en intakeproces. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (055) 201 8822 of het mobiele nummer 06 40 78 46 86. Mailen kan natuurlijk ook: aanmeldingen@youngsterzorg.nl.