Maatregelen coronavirus

Ook binnen Youngster hebben wij in ieder geval t/m 6 april maatregelen getroffen volgens de richtlijnen van het RIVM m.b.t. het coronavirus.

Het coronavirus grijpt om zich heen en vanzelfsprekend hebben wij binnen Youngster hiervoor scherpe aandacht. Wij volgen de berichtgeving van de overheid en het RIVM op de voet en hebben in ieder geval tot en met 6 april onze maatregelen getroffen volgens de richtlijnen van het RIVM.

Binnen onze organisatie is er een algemeen actieplan opgesteld. De persoonlijk begeleider en ambulant werker zullen de ouders / de gezaghebbende informeren over de getroffen maatregelen binnen Youngster. Natuurlijk zijn er tevens voor onze medewerkers maatregelen getroffen, afspraken gemaakt en protocollen van kracht. De woonbegeleiding is ook in deze uitzonderlijke periode 24/7 aanwezig.

Sociale contacten worden vermeden en er is geen bezoek in huis. Alle jongeren krijgen persoonlijke instructies en worden door begeleiding op de hoogte gehouden over de getroffen maatregelen. In de gesprekken wordt met hen een plan opgesteld voor de komende 3 weken. Mocht een jongere op verlof gaan, dan maken we heldere, strikte afspraken rondom (dagelijks) contact. Uiteraard gebeurt dit in overleg met de ouders / de gezaghebbende. Hierbij houden we rekening met juridische maatregelen en andere afspraken die van belang zijn.

De maatregelen vanuit de overheid kunnen elk moment wijzigen. We weten niet wat de dag van morgen ons brengt. Wel weten we dat continuïteit van zorg van essentieel belang is voor onze jongeren. Om deze reden proberen wij met alle getroffen maatregelen, instructies en afspraken met de jongeren en medewerkers, onze werkzaamheden ongehinderd voort te zetten.

Voor wat betreft rondleidingen en intakes zullen we eerst de urgentie uitvragen. Daarnaast heeft het de voorkeur om deze gesprekken te laten plaatsvinden via Facetime/Skype. Hierna maken we afspraken over een vervolg. Ons uitgangspunt is de zorg zoveel mogelijk te continueren.

Neem bij vragen of twijfel gerust contact met ons op via telefoonnummer 055 201 88 22/ 06 36 38 90 16. We lichten ons beleid graag nader toe.