Kamers beschikbaar op onze woonlocatie – geen wachtlijst

Aanmeldingen voor het wonen bij Youngster screenen we zorgvuldig. Nadat de aanmelding is ontvangen en in behandeling is genomen, nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Voor jongeren die door omstandigheden niet langer thuis kunnen of willen wonen en vanwege uiteenlopende problematiek hulp nodig hebben, is Youngster beschermd wonen misschien de oplossing. Wij hebben op dit moment geen wachtlijst.

De rode draad binnen Youngster is pedagogische hulpverlening gecombineerd met sport, muziek en andere creatieve vormen. Samen met onze ketenpartners doen wij er alles aan om de jongeren zich veilig en thuis te laten voelen en doelgericht stappen te laten zetten naar meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Trajecten kunnen gefinancierd worden vanuit de Jeugdwet en de WMO. Jongeren die vastlopen in de maatschappij door problemen op het gebied van bijvoorbeeld financiën, huiselijke relaties, sociaal netwerk, justitie, en middelengebruik kunnen een beroep op ons doen.

Aanmeldingen screenen we zorgvuldig. Nadat de aanmelding is ontvangen en in behandeling is genomen, nemen we zo spoedig mogelijk contact op. Meer weten? Onze frontoffice medewerkers kunnen je alle informatie geven. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (055) 201 8822 of het mobiele nummer 06 40 78 46 86. Mailen kan natuurlijk ook: aanmeldingen@youngsterzorg.nl.