Geen wachtlijsten voor Youngster Wonen – weer kamers beschikbaar in ons fasehuis

In ons fasehuis aan de Prins Willem-Alexanderlaan zijn weer kamers beschikbaar. Heb je specifieke zorgondersteuning nodig, omdat je problemen hebt met bijvoorbeeld financiën, huiselijke relaties, werk en opleiding? Of gaat het thuis wonen niet langer? Misschien kunnen wij je helpen en is beschermd wonen bij Youngster voor jou de oplossing. Wij hebben op dit moment geen wachtlijst.

De rode draad binnen Youngster is pedagogische hulpverlening gecombineerd met sport, muziek en andere creatieve vormen. Samen met onze ketenpartners doen wij er alles aan om de jongeren zich veilig en thuis te laten voelen en doelgericht stappen te laten zetten naar meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Trajecten kunnen gefinancierd worden vanuit de Jeugdwet en de WMO. Jongeren die vastlopen in de maatschappij door problemen op het gebied van bijvoorbeeld financiën, huiselijke relaties, sociaal netwerk, justitie, en middelengebruik kunnen een beroep op ons doen.

Aanmeldingen screenen we zorgvuldig. Nadat de aanmelding is ontvangen en in behandeling is genomen, nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Meer weten? Onze frontoffice medewerkers kunnen je alle informatie geven. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (055) 201 8822 of het mobiele nummer 06 40 78 46 86. Mailen kan natuurlijk ook: aanmeldingen@youngsterzorg.nl.