Gespecialiseerde behandelgroep ASS opent in Beekbergen per 1 april a.s.

Youngster bracht eind 2020 het mooie bericht dat we onze zorg meer gaan verspreiden en een nieuwe locatie openen in Beekbergen. Binnen ons werkveld kregen wij als jeugdzorgorganisatie een toenemende vraag naar een woonvorm voor jongeren met een autisme spectrum stoornis (ASS). Om aan deze groeiende behoefte te voldoen start Youngster in het voorjaar van 2021 een driemilieu-behandelgroep in Beekbergen.

De behandelgroep is gericht op jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar met ASS-problematiek zoals vastgesteld op basis van de DSM-5 en bijkomend ernstige psychosociale-, emotionele- en gedragsproblemen. De jongeren zijn gemiddeld begaafd. De problematiek is dermate complex dat behandeling thuis (ambulant) stagneert en onvoldoende resultaat oplevert. Vaak heeft een opname binnen minder intensieve voorzieningen onvoldoende resultaat opgeleverd of heeft het onvoldoende veiligheid kunnen bieden aan het kind en zijn omgeving. Deze jongeren kunnen (boven) regionaal worden geplaatst.

De nieuwe locatie opent per 1 april 2021. Het team is compleet en de eerste twee weken zullen in het teken staan van teambuilding en trainingen, om vervolgens per 15 april de deuren voor de jongeren te openen.

Samenwerken voor passende zorg
De gesprekken met onze samenwerkingspartners zijn in volle gang. Op de locatie is de mogelijkheid om 12 jongeren behandeling te bieden, verdeeld over twee groepen. Samen met onze partners worden de aanmeldingen zorgvuldig bekeken en beoordelen we of wij met elkaar de zorg kunnen creëren die het kind nodig heeft en die bij hem past. Youngster vindt het belangrijk alle expertises te bundelen zodat we in nauwe samenwerking met elkaar een integraal, passend zorgaanbod kunnen neerzetten en aanbieden.

Om ook een maatwerktraject te bieden op het gebied van school/werken werken wij nauw samen met onderwijsspecialisten. Naast het verblijf en onderwijs kan er ook een zorgvraag zijn gericht op behandeling. Wij voeren op dit moment gesprekken met verschillende GGZ-partners om ook behandeling integraal aan te bieden en een constructieve samenwerking met hen op te zetten.

De jongeren krijgen een dagprogramma op maat aangeboden. Vanuit het onderwijs is dit zowel een theoretisch als een praktisch deel, zoals sport en bewegen, groenvoorziening of houtbewerking. Op dit moment werken wij aan het verder vormgeven en uitbreiden van de praktijkonderdelen. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor behandelmodules die worden verzorgd door onze GGZ-partner en die – als dit voor het kind wenselijk is – worden opgenomen in het dagprogramma.

De verbouwing van het pand, dat in een mooie bosrijke omgeving ligt, is bijna klaar. Het inrichten is dan ook begonnen. Wat zijn wij trots en dankbaar om te mogen ervaren dat er uit alle hoeken spullen en middelen worden gedoneerd om een fijne en huiselijke plek te creëren voor deze doelgroep.

Meer informatie en aanmelden
Er zijn nog voor een aantal jongeren plekken beschikbaar. Voor meer informatie over de mogelijkheden of direct aanmelden kunt u contact opnemen met de frontoffice op t. 06 40784686 of aanmeldingen@youngsterzorg.nl.

ASS Locatie Beekbergen