Kamers beschikbaar in Beekbergen (ASS-locatie) en Apeldoorn – Passende zorg voor elke jongere

Nog een week te gaan en dan verwelkomen we op de Youngster locatie in Beekbergen onze nieuwe bewoners. De samenstelling van deze woonbehandelgroep (12 kinderen in totaal) luistert erg nauw en zorgvuldigheid is dan ook geboden. Er zijn nog een paar kamers binnen de groep vrij voor kinderen (12-18 jaar) met ASS-problematiek en bijkomende ernstige psychosociale, emotionele en gedragsproblemen.

In Beekbergen zijn er twee groepen. De groepsgrootte is afhankelijk van de intensiviteit van de begeleidingsvraag van de jongeren en kan doordoor variëren (6 om 6 of 5 om 7). Naast passende intensieve zorg, krijgen onze jongeren ook onderwijs, dagbesteding en vrijetijdsbesteding.

Beschikbaarheid Apeldoorn
Onlangs zetten een paar jongeren van onze locatie in Apeldoorn stappen richting meer zelfstandigheid en stroomden uit. Dit betekent dat er weer kamers zijn vrijgekomen voor jongeren (15-25 jaar) die niet meer thuis kunnen wonen vanwege problemen met financiën, verslaving, maatschappelijke participatie, werk of opleiding.

We helpen deze jongeren heel graag in deze belangrijke fase van hun leven. Samen, stap voor stap weer een positieve toekomst vormgeven als het gaat om school, studie, wonen, werk en praktische en sociale vaardigheden. Zo kunnen zij zich op latere leeftijd beter redden in de samenleving. De rode draad binnen Youngster is pedagogische hulpverlening gecombineerd met sport, muziek en andere creatieve vormen.

Financiering
De trajecten in Beekbergen worden landelijk aangeboden en gefinancierd op basis van maatwerkcontracten via de Jeugdwet. Trajecten in Apeldoorn kunnen gefinancierd worden vanuit de Jeugdwet en de WMO.

Aanmelden
Aanmeldingen screenen we zorgvuldig. Nadat de aanmelding is ontvangen en in behandeling is genomen, nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Meer weten? Onze frontoffice-medewerkers kunnen je alle informatie geven. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 055 201 8822 of 06 40784686. Mailen kan natuurlijk ook: aanmeldingen@youngsterzorg.nl.