Begeleid wonen en leren mogelijk bij Youngster: kamers beschikbaar in Beekbergen (ASS-locatie) en Apeldoorn

Op de Youngster locatie in Beekbergen zijn inmiddels de eerste jongeren gestart. Naast passende intensieve zorg, krijgen zij ook onderwijs, dagbesteding en vrijetijdsbesteding. Binnen deze woonbehandelgroep hebben we nog een paar plekken voor kinderen (12-18 jaar) met ASS-problematiek en bijkomend psychosociale, emotionele en gedragsproblemen.

Wonen, leren en werken in Beekbergen
In Beekbergen wonen de 12 jongeren verdeeld over twee vaste groepen. De samenstelling van deze twee groepen is afhankelijk van hoe intensief de zorg- en begeleidingsvraag is van de kinderen die bij ons wonen.

Naast wonen en begeleiding op de groep, werken we samen met onderwijsspecialisten om ook maatwerktraject te bieden op het gebied van school/werken. Daarnaast bieden we een uitgebreid aanbod aan vrijetijdsactiviteiten.

Beschikbaarheid Apeldoorn
In Apeldoorn zijn enkele kamers vrij gekomen, nu een aantal jongeren zijn uitgestroomd en de stap naar meer zelfstandigheid heeft gezet. Jongeren (15-25 jaar) die niet meer thuis kunnen wonen vanwege problemen met financiën, lichte verslaving, maatschappelijke participatie, werk of opleiding, komen in aanmerking voor een kamer bij Youngster.

De rode draad binnen Youngster is pedagogische hulpverlening gecombineerd met sport, muziek en andere creatieve vormen.

Financiering
De trajecten in Beekbergen worden landelijk aangeboden en gefinancierd via de Jeugdwet op basis van een maatwerkcontract. Trajecten in Apeldoorn kunnen gefinancierd worden vanuit de Jeugdwet en de WMO.

Aanmelden
Aanmeldingen screenen we zorgvuldig. Nadat de aanmelding is ontvangen en in behandeling is genomen, nemen we zo spoedig mogelijk contact op. Meer weten? Onze frontoffice-medewerkers kunnen je alle informatie geven. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 055 201 8822 of 06 40784686. Mailen kan natuurlijk ook: aanmeldingen@youngsterzorg.nl.