Verblijf op woonbehandelgroep voor kinderen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Onze gespecialiseerde zorgbegeleiders kennen als geen ander de complexiteit van autisme. Voor kinderen (en hun ouders) die deze zorg goed kunnen gebruiken is er nog ruimte op de woonbehandelgroep in Beekbergen.

De groep in Beekbergen is specifiek gericht op kinderen (12-18 jaar) met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en bijkomende (gedrags)problematiek. Het samenzijn met andere kinderen met ASS-problematiek en autisme-experts, versterkt bij de kinderen op de woonbehandelgroep het gevoel begrepen te worden.

Onderwijs
Naast wonen en begeleiding op de groep, bekijken we per jongere wat passend is op het gebied van school/werken om ook op dit vlak maatwerk te bieden. Hiervoor werken we samen met onderwijsspecialisten.

Structuur in de dag
In een huiselijke setting met een gestructureerd dagprogramma leren de jongeren (ongemerkt) allerlei sociale vaardigheden. Op de groep bouwen de huidige bewoners bijvoorbeeld een kippenhok en zijn ze bezig een moestuin aan te leggen, zodat we verse producten hebben uit eigen tuin. Zo groeien zij ook in hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel. We zoeken voor al onze bewoners altijd naar verschillende activiteiten waar ze enthousiast van worden om hun dagbesteding en vrijetijd mee in te vullen.

Samenstelling groepen
In Beekbergen wonen de 12 jongeren verdeeld over twee vaste groepen. De zorg- en begeleidingsvraag van de kinderen bepaalt de precieze samenstelling van deze twee groepen.

Financiering & aanmelding
De trajecten in Beekbergen worden landelijk aangeboden en gefinancierd via de Jeugdwet op basis van een maatwerkcontract.

Aanmeldingen screenen we zorgvuldig. Nadat de aanmelding is ontvangen en in behandeling is genomen, nemen we zo spoedig mogelijk contact op. Meer weten? Onze frontoffice-medewerkers kunnen je alle informatie geven. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 055 201 8822 of 06 40784686. Mailen kan natuurlijk ook: aanmeldingen@youngsterzorg.nl.