Sporten maakt sterker – Youngster Weerbaarheidstraining

Sport is niet voor niets de rode draad binnen Youngster. Het is voor onze Youngsters namelijk een houvast en een belangrijk middel om sterker te worden. Fysiek en mentaal. Dat merken de twee Youngsters in Beekbergen ook nu ze van collega Paul een fanatieke, dagelijkse training krijgen. Boksen, kickboksen, buikspieroefeningen en een Sally Up work-out; alles komt voorbij. Zo werken ze toe naar meer weerbaarheid en zelfvertrouwen én door te zetten, ook als het tegenzit. “Lekker fit een Youngster zijn”, moedigt Paul aan.

Zorg en sport
Youngster combineert pedagogische hulpverlening met sport, muziek en andere creatieve vormen om de jongeren te helpen succesvol te (re-)integreren in de maatschappij. Er wordt competentiegericht gewerkt, zodat de jongere te allen tijde weet waar hij/zij aan werkt en met welk perspectief.

Aanmelden locaties Youngster
Naast een woonlocatie in Apeldoorn, heeft Youngster een speciale driemilieu-behandelgroep in Beekbergen voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar met Autisme Spectrum Stoornis (ASS)-problematiek zoals vastgesteld op basis van de DSM-5 en bijkomend ernstige psychosociale-, emotionele- en gedragsproblemen.

Aanmelden
Onze frontoffice-medewerkers kunnen je alle informatie geven. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 055 201 8822 of 06 40784686. Mailen kan natuurlijk ook: aanmeldingen@youngsterzorg.nl