Coachhond Dave (DAVE Dog Assistant) vast onderdeel van dagprogramma en dagbesteding op ASS-locatie Beekbergen

Sinds oktober 2021 is er begeleiding met coachhond Dave tijdens 1-op-1 sessies of groepsactiviteiten met onze Youngsters in Beekbergen. De resultaten die deze begeleiding bij onze jongeren boekt zijn fantastisch. We zien het zelfvertrouwen, de zelfkennis en zelfwaardering met de dag toenemen. De samenwerking is half februari verlengd en officieel vastgelegd: DAVE Dog Assistant (team DDA) is vanaf nu een vast onderdeel van het dagprogramma en de dagbesteding op de ASS-locatie in Beekbergen.

De behandelcoördinatoren en de begeleiding bepalen op basis van de individuele zorgvraag welke jongere baat kan hebben bij hond ondersteunde coaching. Bovendien wordt er zorgvuldig gekeken of er een goede match is tussen de jongere en de coachhond, want alleen dan zijn de beste resultaten te behalen.

Methodieken
Bij de coaching wordt het DDA DogCare programma ingezet dat gebaseerd is op verschillende methodes: DAI (Dog Assisted Interventions), R.I.E.C.H. coaching en trainingsmethode en CoHond (TopDog training). Het programma is door DAVE Dog Assistant verder ontwikkeld om vanuit gevoel te kunnen coachen met een basis aan praktische oefeningen. Er zijn vijf belangrijke onderdelen in het programma meegenomen: persoonlijke ruimte (grenzen aangeven), ik/jezelf durven zijn, erkenning (er mogen zijn), communicatie (lichaamstaal) en hiërarchie. Samen met coachhond Dave werken de jongeren aan het verbeteren van zelfvertrouwen, omgaan met faalangst, zelfkennis en zelfwaardering.