Youngster lid van coöperatie Hesterhuizen: centrale inkoop en volledige vergoeding van Wlz-zorg

De overeenkomst is getekend, de samenwerking is officieel! Youngster is lid geworden van Coöperatie Hesterhuizen. De samenwerking is gericht op het centraal inkopen van zorg voor Youngsters met een Wlz-indicatie. Met de zorgkantoren zijn afspraken gemaakt over het volledig vergoeden van deze zorg.

Na een lang onderzoekstraject, inclusief uitgebreide audits, gaven de zorgkantoren vorige week groen licht: Youngster voldoet aan alle toelatings- en kwaliteitseisen en mag als zorginstelling toetreden. Coöperatie Hesterhuizen neemt het hele administratieve inkoopproces en de afwikkeling richting de zorgkantoren op zich. Er komt volledige vergoeding vanuit de verzekeraars van Wlz-zorg.

Stabiliteit op alle fronten
Op de woonbehandelgroep in Beekbergen kunnen nu, naast de jongeren met een Jeugdwet-indicatie, ook Youngsters wonen met een Wlz-indicatie. Een Wlz-indicatie betekent dat is vastgesteld dat deze jongeren/kinderen vanwege hun ASS-problematiek een blijvende zorgbehoefte hebben.

Voor Youngster en ons team is het mogen toetreden een positieve ontwikkeling en opsteker. Het onderstreept onze toegevoegde waarde in het jeugdzorglandschap nu de zorgkantoren zorg en begeleiding op basis van een Wlz-indicatie volledig gaan vergoeden. Dit zorgt voor stabiliteit, op alle fronten en voor alle betrokkenen en maakt doorontwikkeling van onze ASS-locatie nu definitief mogelijk.

Minder druk interne organisatie
De samenwerking brengt meer voordelen. Zo komen er steeds weer voor de jeugdzorg op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau nieuwe regels, richtlijnen en protocollen bij. Hiermee veranderen ook de eisen en voorwaarden vanuit gemeenten en zorgkantoren richting jeugdzorginstellingen als Youngster. Youngster kan dankzij het lidmaatschap oneindig putten uit de kennis en expertise van Hesterhuizen als het gaat om bijvoorbeeld zorgbrede governance code en wet- en regelgeving. Dit verlicht de druk op onze interne organisatie. Hierdoor kunnen we als Youngster ons nog meer richten op wat is ontstaan vanuit een passie: de beste zorg voor en begeleiding van jongeren en kinderen.

Coöperatie Hesterhuizen wordt gevormd door ervaren kleinschalige zorginstellingen en zorgondernemers voor wie de persoonlijke maat het belangrijkste is. Samen kopen zij, via de coöperatie, zorg in natura in en staan zij voor een goede kwaliteit van zorg en hulpverlening.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de woonbehandelgroep in Beekbergen of direct aanmelden, neem dan contact op met de front-office op 06 – 407 846 86 of via aanmeldingen@youngsterzorg.nl.