Werksessie door collega Lytitia tijdens Jeugdhulpsymposium 2023

Begin oktober was collega Lytitia van Binsbergen een van de gastsprekers op het Jeugdhulpsymposium 2023, georganiseerd door de Flevo Academie Jeugd – een netwerk voor zorgprofessionals om met elkaar en van elkaar te leren. Samen met mede-ambassadeur Jeugd Kevin Scholte gaf Lytitia een werksessie rondom het thema ‘Professionele ongehoorzaamheid’. Over dit thema geeft het tweetal vaker inspirerende workshops, waarbij zij putten uit jarenlange persoonlijke ervaring.

Buiten de kaders denken én werken
Wanneer je als jeugdzorgverlener niet altijd alles kan doen wat je wilt doen voor het kind om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen, moet je buiten de kaders denken én werken om te zorgen dat je je doel toch bereikt. Dit is voor Lytitia en Kevin professionele ongehoorzaamheid. Lytitia: “Denk aan situaties waar de gemeente de hulp die het kind nodig heeft, niet heeft ingekocht of als de werkwijze van de organisatie niet aansluit bij wat je als jeugdzorgverlener wil inzetten voor het kind.”

Welke waarden heb je als jeugdprofessional?

Ook tijdens de werksessie op het Jeugdzorgsymposium draaide het om kritisch naar jezelf als jeugdzorgprofessional kijken. Durf je de ruimte te nemen voor een cliënt en durf je, mét de cliënt, daarin een richting te bepalen en de regie te nemen? Of zijn vooral de kaders, regels en beroepscodes leidend in jouw handelen en in de keuzes die je in je werk als jeugdprofessional maakt. Zit er een angst om daarbuiten te gaan denken en om – wanneer dat nodig is – ‘ongehoorzaam’ te zijn? Kortom, waar sta je en welke waarden heb je als jeugdzorgprofessional?

De norm veranderen
Kevin en Lytitia willen met hun workshopsessies mensen laten mee bewegen en te laten nadenken over wat nodig is om beroepsmatig te groeien. Sta stil bij wat echt nodig is om te groeien, om lef te tonen. Pas dan kan binnen het jeugddomein de norm veranderen. “Ook dit keer was de werksessie een groot succes. Het is altijd mooi om te zien hoe we jeugdzorgmedewerkers anders kunnen laten kijken, ook naar zichzelf. Op deze manier creëren we gezamenlijk een beweging in het belang van onze cliënten.”

ASS woonbehandelgroep Beekbergen
Ook op organisatieniveau leidt anders denken en goed luisteren naar hulpvragen tot mooie initiatieven en mogelijkheden. Om een voorbeeld te noemen: een paar jaar geleden kwam vanuit verschillende delen van het land veelvuldig een heel specifieke hulpvraag bij Youngster terecht. Dit leidde in april 2021 tot de start van de specialistische ASS-woonbehandelgroep in Beekbergen.

“Wanneer wij merken dat een vraag zich vaker aandoet en we weten dat wij als organisatie daar ook concreet iets in kunnen betekenen, dan kijken we altijd naar de mogelijkheden om een hulpvorm te ontwikkelen”, besluit Lytitia.