Ambulante uitstroom

Wanneer jongeren vanuit onze woonlocatie uitstromen naar een Opstap woning van de gemeente of zelfstandige woning, kan de zorg gecontinueerd worden door middel van ambulante begeleiding voor het laatste stukje ondersteuning richting zelfstandigheid.

Zelfstandig leren wonen betekent leren zelf verantwoordelijkheid te nemen. Dit is dan ook het uitgangspunt in de begeleiding. Samen met de ambulant begeleider wordt er naar het zorgplan vanuit beschermd wonen gekeken op welke gebieden er nog ondersteuning nodig is. Tevens is er aandacht voor emotionele zaken die voor de jongeren belangrijk zijn.

De jongeren krijgen advies en leren de weg kennen naar instanties, zoals de sociale dienst, het arbeidsbureau, de werkgever of de onderwijsinstelling. Zodra alles naar wens verloopt en de jongere kan volledig zelfstandig wonen, wordt de begeleiding afgesloten.

De ambulant begeleider(s) van Youngster werken generalistisch en weten specialistische hulp in te schakelen waar nodig. De agogische achtergrond van de hulpverleners bestaat uit (sociaal) maatschappelijk werk, (jeugd)hulpverlening en ervaringsdeskundigheid. Ieder met zijn of haar specifieke talenten, expertise en/of aandachtsgebieden. De ambulante hulp wordt geboden onder supervisie van de behandelcoördinator. De ambulante begeleider(s) maken deel uit van het team van de woonbegeleiders.

De ambulante begeleiding kan zowel thuis, op kantoor of ergens anders plaatsvinden. Afhankelijk van de indicatie krijgt de cliënt een aantal zorguren per week toegewezen.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de ambulante begeleiding, doorstroomtrajecten of overige vragen kan er contact op genomen worden op 06 – 40784686 of via e-mail aanmeldingen@youngsterzorg.nl.