Intramurale Woonlocatie WLZ

Op de Youngster intramurale woonlocatie in Beekbergen verblijven in totaal 15 jongeren (18+) en jongvolwassenen zelfstandig in appartementen en studio’s.

Voor wie?
Jongeren die voorheen verbleven op onze Youngster driemilieubehandelgroep (ASS) in Beekbergen en in aanmerking komen voor een WLZ wonen indicatie, kunnen vanaf hun 18e jaar doorstromen naar deze zelfstandige woonvorm.

Ook externe jongvolwassenen met een WLZ wonen indicatie GGZ 1 t/m 3 of VG 1 t/m 3 en 6 kunnen bij ons komen wonen. Aangezien de woonlocatie een bepaalde mate van zelfstandigheid vraagt, kijken we tijdens de intake of het woonklimaat passend is bij de individuele WLZ-beschikking van de jongvolwassenen.

De woonplek
De Youngster zelfstandige woonlocatie is een woonplek waar de bewoners zelf hun wonen vormgeven, met duidelijke huisregels ten aanzien van onder andere  hygiëne, onderhoud, corvee en fatsoennormen. Het is een omgeving die rust uitstraalt en waar iedereen zich op zijn gemak, geaccepteerd en gewaardeerd voelt.

Elke bewoner woont op zichzelf in een studio of appartement, met sanitair en keukenblokje. Het is een eigen keuze om de andere bewoners te ontmoeten en gebruik te maken van de gezamenlijke vertrekken. Voor sport- en andere dagbestedingsactiviteiten worden plenaire momenten ingepland waaraan de bewoners op vrijwillige basis kunnen deelnemen.

Persoonlijke benadering
Youngster levert altijd maatwerk: iedere jongere kan en mag zich ontwikkelen in het eigen tempo. De individuele wensen, behoeften en hulpvragen van de bewoners zijn leidend voor de persoonlijke doelen en het zorgplan.

We streven voor iedere bewoner naar een optimaal evenwicht tussen ondersteuning, eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheid. Alles gaat vanuit een ambulante benadering: “gewoon” waar het kan en “bijzonder” waar het nodig is.
Wanneer de hulpvraag erom vraagt kan eventueel via Youngster of externe instanties specifiekere hulp (bijvoorbeeld psychiater, GZZ-psycholoog of gedragswetenschapper) worden ingezet.

Begeleiding

De bewoners hebben ieder een persoonlijk begeleider. Samen leggen ze gemaakte afspraken vast in het zorgplan dat wordt uitgevoerd met aandacht voor het persoonlijke netwerk. Ook wordt bepaald hoe en wanneer er contactmomenten zijn tussen bewoner en begeleider.

Bewoners krijgen individuele begeleiding op de gestelde doelen. We stimuleren op socialisering: het contact leggen en momenten creëren met medebewoners, zodat er ook groepsbegeleiding ontstaat.

Er is geen 24/7 aanwezigheid van begeleiding, want onze bewoners mogen alleen zijn. Wanneer gedurende de dag of nacht hulp nodig is buiten de afgesproken contactmomenten om, weten zij waar ze om hulp kunnen vragen. Op de locatie werken we onder andere met een dag- en nachtpiket.  

Wonen op de zelfstandige woonlocatie?

Je bent van harte welkom voor een intakegesprek. We beoordelen tijdens het gesprek onder meer op basis van gestelde voorwaarden* of je in aanmerking komt voor deze zelfstandige woonvorm.

Wil je een afspraak maken of meer informatie over wonen op deze zelfstandige woonlocatie in Beekbergen? Neem contact op via 06-40784686 of aanmeldingen@youngsterzorg.nl.

* Enkele voorwaarden die we hanteren: de bewoner heeft een diagnose/stoornis binnen het ASS-spectrum; de bewoner heeft een inkomen; de bewoner beschikt over een WLZ GGZ pakket 1 t/m 3 of VG 1 t/m 3 en 6; bij meervoudige problematiek moet ASS voorliggend zijn en de andere problemen moeten door het zorgteam te begeleiden zijn; de bewoner heeft geen ernstige lichamelijke beperking, aangezien onze begeleiding die zorg niet kan bieden; er is geen sprake van een verslavingsproblematiek en/of strafblad  voor geweld en/of zedendelicten; er is betrokkenheid van ouders, vrienden en/of ander netwerk; doorstroom vanuit driemilieu heeft voorrang op externe plaatsing.