Missie & Visie

Visie

Youngster is een systeemgerichte zorgorganisatie die eraan wil bijdragen dat jongeren en jongvolwassenen die bij ons in zorg zijn het gevoel hebben dat ze ertoe doen en weer actief willen gaan deelnemen aan de maatschappij.

Vaak hebben de jongeren en jongvolwassenen al veel meegemaakt, waardoor ze het vertrouwen in zichzelf en de wereld om hen heen (deels) zijn kwijt geraakt. Youngster werkt eraan dit vertrouwen weer te herstellen, waardoor er vanuit een veilig basisvertrouwen gewerkt kan worden aan ontwikkeling. Een belangrijk punt hierbij is dat we op zoek gaan naar de talenten van de jongeren en jongvolwassenen en deze zoveel als mogelijk op alle levensgebieden inzet en uitbreidt.

Naast een ontwikkeltraject richting zelfstandigheid, zijn belangrijke factoren sport en vrijetijdsbesteding. Het intensieve gebruik van het middel sport in de zorgvraag maakt dat jongeren zowel mentaal als fysiek sterker worden. Sport brengt letterlijk in beweging, zowel fysiek als intrinsiek. Youngster heeft de beschikking over een eigen sportcentrum/campus, waar de jongeren en jongvolwassenen gebruik van kunnen maken.

Youngster is zich ervan bewust dat de hulpverlening van Youngster maar tijdelijk is. Wij vinden het dus erg belangrijk om samen te werken met het sociale netwerk en met alle betrokken organisaties om de jongere heen op te trekken zodat er een eenduidig plan ligt op alle leefgebieden. Als we een deel van de behandeling of begeleiding niet zelf kunnen uitvoeren, dan werken we samen met onze ketenpartners.

Onze kernwaarden 

Persoonlijke aandacht waarin de zorgvraag centraal staat en waarin wij vanuit intrinsieke motivatie jongeren helpen hun ontwikkeling in te zetten. Dit alles vanuit een no-nonsense mentaliteit om ons  te onderscheiden van het grote zorgaanbod.

Onze jongeren en jongvolwassenen staan bij ons centraal en verdienen een optimaal ontwikkeltraject. Iedereen moet de kans krijgen om aan het maatschappelijke en het sociale leven deel te kunnen nemen en zodoende  een goede stabiele plek te krijgen in de maatschappij.

Visie

Youngster is een betrouwbare en systeemgerichte zorgorganisatie, die eraan wil bijdragen dat jongeren en jongvolwassenen die bij ons in zorg zijn het gevoel hebben dat ze ertoe doen en weer actief willen gaan deelnemen aan de maatschappij. Vaak hebben de jongeren en jongvolwassenen al veel meegemaakt, waardoor ze het vertrouwen in zichzelf en de wereld om hen heen (deels) zijn kwijt geraakt. Youngster werkt eraan dit vertrouwen weer te herstellen, waardoor er vanuit een veilig basisvertrouwen gewerkt kan worden aan ontwikkeling. Een belangrijk punt hierbij is dat Youngster op zoek gaat naar de talenten van de jongeren en jongvolwassenen en deze zoveel als mogelijk op alle levensgebieden inzet en uitbreidt. Naast een ontwikkeltraject richting zelfstandigheid, zijn belangrijke factoren sport en vrijetijdsbesteding. Het intensieve gebruik van het middel sport in de zorgvraag maakt dat jongeren zowel mentaal als fysiek sterker worden. Sport brengt letterlijk in beweging, zowel fysiek als intrinsiek. Youngster heeft de beschikking over een eigen sportcentrum/campus, waar de jongeren en jongvolwassenen gebruik van kunnen maken.

Youngster is zich ervan bewust dat de hulpverlening van Youngster maar tijdelijk is. Wij vinden het dus erg belangrijk om samen te werken met het sociale netwerk. Daarnaast zullen wij met alle betrokken organisaties om de jongere heen optrekken zodat er een eenduidig plan ligt op alle leefgebieden. Mocht Youngster een deel van de behandeling of begeleiding niet zelf kunnen uitvoeren, dan werken we samen met onze ketenpartners.

Onze kernwaarden 

Persoonlijke aandacht waarin de zorgvraag centraal staat en waarin wij vanuit intrinsieke motivatie jongeren helpen hun ontwikkeling in te zetten. Dit alles vanuit een no-nonsense mentaliteit om ons  te onderscheiden van het grote zorgaanbod.

Onze jongeren en jongvolwassenen staan bij ons centraal en verdienen een optimaal ontwikkeltraject. Iedereen moet de kans krijgen om aan het maatschappelijke en het sociale leven deel te kunnen nemen en zodoende  een goede stabiele plek te krijgen in de maatschappij.

Missie

Wij richten ons vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op het leveren van ontwikkeltrajecten aan jongeren in hun directe woon- en leefomgeving. Dit kan zijn thuis, in hun sociale netwerk, zelfstandig of als nodig een tijdelijke residentiële plaatsing bij Youngster.

De hulpvraag is het uitgangspunt voor ons professioneel handelen. Youngster ziet de jongere als eigenaar van zijn eigen ontwikkeltraject en stelt samen met het systeem een traject op maat op aan de hand van doelen. Er wordt competentiegericht gewerkt, zodat de jongere te allen tijde weet waar hij/zij aan werkt en met welk perspectief.

Er is een divers aanbod in vrijetijdsactiviteiten aan op het gebied van sport, kunst en muziek. Sport als (bind)middel, sport als houvast, sport als fysiek middel om sterker te worden en sport als identificatiemiddel.

Begrip voor de normen, waarden en culturele achtergrond van de jongeren is voor ons een vanzelfsprekendheid. Onze medewerkers spreken de taal en kennen de culturele en religieuze achtergrond van onze jongeren, waardoor ze makkelijk kunnen aansluiten bij hun belevingswereld.

Wij bieden de juiste goede zorg, op het juiste moment en op de juiste plek, en werken vanuit drie benaderingen:

  • Competentiegericht
  • Systeemgericht
  • Presentiegericht

Wij vinden het vertrouwen in onze organisatie belangrijk. Onze medewerkers vormen het hart van onze organisatie. Youngster maakt gebruik van medewerkers met een sport- en pedagogische achtergrond, nog volop actief in de(top)sport en/of jeugdhulpverlening. Vanuit de deskundigheid van onze medewerkers willen wij ons zorgaanbod blijven uitbreiden.

Doelgroep
Youngster biedt zorg tijdens verschillende fases in het leven van de jongeren. Omdat Youngster zich richt op zelfstandigheid kunnen de jeugd, jongeren en jongvolwassenen zich aanmelden vanaf 15 tot 25 jaar. Dit betekent niet dat alle jongeren altijd richting een eigen woonruimte toewerken. Er wordt altijd vanaf de start gekeken welke mogelijkheden er zijn om weer terug te werken richting huis. De trajecten kunnen gefinancierd worden vanuit de Jeugdwet, de Wmo en de Wlz.

Binnen Youngster wordt zorgvuldig gekeken naar de samenstelling van de jongeren die bij elkaar wonen. Alle trajecten zijn op maat en kunnen daardoor qua de duur erg verschillen. De gemiddelde duur van een ontwikkeltraject is 1 jaar, met een maximale uitloop van 1 jaar. Een belangrijk punt waardoor een traject langer kan duren is, als een jongere op jonge leeftijd binnenkomt en er geen mogelijkheden zijn richting huis.

De jongeren kampen met verschillende problematieken zoals een licht verstandelijke beperking, gedragsproblematiek, problemen in het systeem en/of lichte verslavingsproblematiek.

Onze locaties/groepen
Naast een woonlocatie in Apeldoorn, hebben we in Beekbergen een speciale driemilieu-behandelgroep voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar met Autisme Spectrum Stoornis (ASS)-problematiek zoals vastgesteld op basis van de DSM-5 en bijkomend ernstige psychosociale-, emotionele- en gedragsproblemen. De jongeren zijn gemiddeld begaafd. Ook hebben we een intramurale woonlocatie in Beekbergen waar in totaal 15 jongeren (18+) en jongvolwassenen zelfstandig verblijven in appartementen en studio’s.

Het liefst zouden wij iedereen willen helpen. In de praktijk worden jongeren opgenomen met verslavings- en psychiatrische problematiek.
Behalve als hierdoor de veiligheid van andere jongeren niet meer gegarandeerd kan worden, of dat er eerst behandeling noodzakelijk is om tot ontwikkeling te kunnen komen.

Neem bij twijfel altijd contact op met de zorgcoördinator.

Uitstroom:

  • Terug naar huis
  • Richting zelfstandigheid
  • Andere specialistische zorg