Youngster breidt team uit – Lytitia van Binsbergen aan boord!

Lytitia van Binsbergen versterkt vanaf 1 juni jl. ons front office team. Lytitia kent haar weg binnen de jeugdzorg en kijkt er enorm naar uit om haar kennis in te zetten voor Youngster. Wij zijn erg blij met haar komst!

Lytitia van Binsbergen versterkt vanaf 1 juni het front office team van Youngster. Lytitia kent haar weg binnen de jeugdzorg en kijkt er enorm naar uit om haar kennis in te zetten voor Youngster. “Ervoor zorgen dat iedere jongere op een passende plek komt waar hij of zij zich positief kan ontwikkelen én dat uiteindelijk de stap naar zelfstandigheid kan worden gezet om weer mee te doen in deze samenleving – dat is het mooiste wat er is”, vertelt Lytitia enthousiast.

Lytitia is ruim tien jaar werkzaam binnen de jeugdzorg. De eerste jaren werkte zij op verschillende (behandel) groepen en in gezinnen en de laatste vier jaar als front office verantwoordelijke bij een andere zorgaanbieder in Apeldoorn.

“Het netwerk in deze regio is mij dan ook zeker niet onbekend. Vanuit mijn vorige functie heb ik actief deelgenomen aan regionale overleggen en netwerkbijeenkomsten en ga ik nu vanuit Youngster oppakken. Het is belangrijk dat het netwerk ons nog beter kan vinden en op de hoogte is van het zorgaanbod van Youngster. Een goede samenwerking en relatie met de externe organisaties is ontzettend belangrijk.”

Naast haar werkzaamheden bij Youngster, is Lytitia actief als Ambassadeur Jeugd. Vorig jaar heeft zij de leergang – gefaciliteerd door het ministerie van VWS, het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en Beroepsvereniging Professionals in Sociaal Werk (BPSW) – gevolgd en succesvol afgerond.

“Ik behoorde tot de eerste lichting van deze leergang. Erg bijzonder. Ambassadeurs Jeugd staan voor vakmanschap van de jeugdprofessionals en zetten zich in voor goede hulp aan de jeugd en jongeren. Dit doen wij door stem te geven aan en het gezicht te zijn van de jeugdprofessionals. Wij sluiten aan bij uiteenlopende (landelijke) overlegtafels, bijeenkomsten en initiatieven. Input van de praktijk is hierbij ontzettend belangrijk. Alles voor een betere jeugdhulp!”

Naast Lytitia is er nog een nieuw gezicht bij Youngster. Jeroen Kres is vorige maand gestart als teamleider ambulant en woonbegeleiding en is samen met de teamleden verantwoordelijk voor de zorg, begeleiding en behandeling van de jongeren binnen Youngster.