Opnieuw versterking bij Youngster: Jeroen Kres aangetrokken als teamleider ambulant en woonbegeleiding

Jeroen Kres is vorige maand gestart als teamleider ambulant en woonbegeleiding. We zijn erg blij met de komst van deze professional met maar liefst 25 jaar ervaring en expertise op het gebied van de jeugdzorg en gehandicaptenzorg.

Jeroen Kres is vorige maand gestart als teamleider ambulant en woonbegeleiding bij Youngster. Samen met de teamleden is Jeroen verantwoordelijk voor de zorg, begeleiding en behandeling van de jongeren binnen Youngster. We zijn erg blij met de komst van deze professional met maar liefst 25 jaar ervaring en expertise op het gebied van de jeugdzorg en gehandicaptenzorg.

Binnen het veld begon Jeroen als pedagogisch medewerker en later had hij leidinggevende functies, binnen de jeugdzorg. “Mijn ambitie is het behandelteam van Youngster nog sterker en professioneler te maken in hun dagelijkse werk richting de jongeren. Toegankelijkheid en vanuit structureel overleg afstemmen in de samenwerking met partijen die bij de jongeren betrokken zijn, hechten we vanuit Youngster veel waarde aan. Ik kijk er echt naar uit om hiermee aan de slag te gaan”, vertelt Jeroen.

Jeroen vindt het van belang dat hij zichtbaar is binnen de organisatie; dat de jongeren hem weten te vinden en aanspreken bij problemen of spanningen. “Open en eerlijk gesprekken kunnen aangaan; dat is fundamenteel in de weg naar zelfstandigheid. Als hulpverleners hebben wij hierin een rolmodelfunctie. Bovendien willen we de jongeren een goede basis meegeven, een veilig leef- en woonklimaat. Het is daarom in de begeleiding belangrijk oog te hebben voor hun individuele behoeften, maar ook zicht te hebben op wat minder goed gaat, hun achtergrond, en zeker hun talenten en mogelijkheden. De jongeren komen nu met vertrouwen en plezier bij Youngster en willen echt leren. Die lijn wil ik heel graag doorzetten en uitbouwen.”

Naast Jeroen is ook Lytitia van Binsbergen bij Youngster in dienst getreden. Zij versterkt sinds kort ons front office team. Lytitia kent haar weg binnen de jeugdzorg en kijkt er enorm naar uit om haar kennis in te zetten voor onze Youngsters.