Youngster start volgend jaar een gespecialiseerde behandelgroep

Met ingang van april 2021 zal Youngster een nieuwe specialistische behandelgroep starten op een locatie in Beekbergen.

De driemilieu-behandelgroep in Beekbergen is gericht op jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar met ASS-problematiek zoals vastgesteld op basis van de DSM-5 en bijkomend ernstige psychosociale-, emotionele- en gedragsproblemen. De jongeren zijn gemiddeld begaafd. De problematiek is dermate complex dat behandeling thuis (ambulant) stagneert en onvoldoende resultaat oplevert. Vaak heeft een opname binnen minder intensieve voorzieningen onvoldoende resultaat opgeleverd of heeft het onvoldoende veiligheid kunnen bieden aan het kind en zijn omgeving.

Op deze locatie is de mogelijkheid om 12 jongeren behandeling te bieden, verdeeld over twee groepen. De groepsgrootte kan variëren in 6 om 6 of 5 om 7 jongeren, afhankelijk van de hulpvraag van de jongere. Er wordt samen met het betrokken netwerk een behandelplan op maat vastgesteld. Naast het verblijf op de behandelgroep, werken we samen met onderwijsspecialisten om ook maatwerktraject te bieden op het gebied van school/werken. Daarnaast bieden we een uitgebreid aanbod aan vrijetijdsactiviteiten.

Vanuit de visie van Youngster vinden we het essentieel om samen te werken met het netwerk. Dit houdt in dat we de cliënt zien als de jongere samen met zijn betrokken netwerk. Dit om de ervaringen en ontwikkelingen van de jongere op de locatie van Youngster te vertalen naar de thuissituatie en andersom. Op deze manier probeert Youngster ervoor te zorgen dat de omgang in de thuissituatie en op de behandelgroep zoveel als mogelijk op elkaar afgestemd is en de kans op een vorm van terugkeer naar huis te vergroten.

Youngster richt zich op een gespecialiseerde voorziening met een landelijke dekking. Voor ouders/ betrokken netwerk is er daarom gelegenheid om te blijven overnachten op de locatie zelf.

Gebundelde expertise
Youngster vindt het belangrijk om de expertise van verschillende organisaties te bundelen en zo elkaars kwaliteiten te benutten, de zorg te ‘ontschotten’, ten gunste van de ontwikkeling van de jongere. Youngster is in gesprek met meerdere specialistische partijen om een passend integraal traject samen te stellen, onder meer met GGZ partners en onderwijsorganisatie.

Behandeling vindt plaats binnen het vrijwillige kader. Binnen de methodiek op de behandelgroepen is er gericht aandacht voor de onderdelen die vanuit de richtlijnen residentiële jeugdhulpverlening worden aangegeven.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de locatie Beekbergen of wilt u direct aanmelden, neem dan contact op met de front-office op 06-40784686 of via aanmeldingen@youngsterzorg.nl.