De toegevoegde waarde van Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals

Als je een kind echt goed wilt helpen, moet je het samen doen. Vanuit dat idee is het platform Vakmanschap Jeugdprofessionals opgericht; een plek waar zorgprofessionals die beroepsmatig te maken hebben met jeugd en jongvolwassenen, elkaar op een makkelijke manier kunnen ontmoeten en vinden. En zeker ook van elkaar kunnen leren om samen steeds beter te worden.

Vanuit Youngster is Lytitia van Binsbergen betrokken bij Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals. Ook Youngster doet er alles aan om binnen de jeugdzorg het verschil te maken. “We willen allemaal het beste voor een kind, maar in de praktijk lopen we nog tegen allerlei schotten aan. Via dit platform kunnen we over die schotten heen kijken.”

”Er is namelijk veel interactie mogelijk. Iedereen die bij de community is aangesloten, kan vragen stellen en mensen kunnen op elkaar reageren.Het verbreedt je blik, want er komt heel veel voorbij. Ook al raakt het niet helemaal je werkgebied, je steekt er altijd iets van op. Of ik krijg ideeën die ik meeneem naar de rest van mijn organisatie.”

Het hele artikel ‘Goed om ook eens te zien hoe het in andere zorgregio’s werkt’ is te lezen op de website van Jeugdhulp Alles in het werk.

Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals in het kort
Het platform is ontwikkeld door de partners van Zorg voor de Jeugd in samenwerking met jeugdhulpprofessionals en heeft op dit moment ruim 2.100 leden. Het Nederlands Jeugdinstituut (Nji) faciliteert de community op 1sociaaldomein.nl. Het platform richt zich naast actuele onderwerpen op vier ontwikkelingsopgaven:

  1. regie bij ouders, kinderen en jongeren;
  2. samenwerking voor de zorg rondom het kind;
  3. persoonlijk leiderschap voor de professional;
  4. werken in een veranderend werkveld.
Rechts Lytitia van Binsbergen