HKZ-hercertificering voor Youngster!

Het officiële certificaat is binnen: Youngster voldoet opnieuw aan de HKZ kwaliteitsnormen (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). De komende drie jaar (tot eind december 2025) prijkt het keurmerk op onze balie aan de PWA-laan in Apeldoorn

In 2019, amper één jaar na de oprichting, kreeg Youngster het HKZ-keurmerk al uitgereikt en in het najaar 2022 was het tijd voor de herkeuring. Na uitvoerige audits en gesprekken met medewerkers op beide locaties volgde eind 2022 de officiële beoordeling. Begin 2023 ontvingen we het certificaat.

“De kwaliteit van ons zorgaanbod is opnieuw herkend én erkend. Natuurlijk geeft dat enorme voldoening en zijn we trots. Het is de beloning van elke dag weer de allerbeste zorg bieden aan jongeren die concrete hulp nodig hebben, op onze ASS-locatie in Beekbergen en onze beschermd wonen locatie in Apeldoorn”, stelt Diederik Bos, directeur bij Youngster.

Volledige vergoeding Wlz-zorg
In het eindrapport was speciale aandacht voor de toetreding van Youngster tot Coöperatie Hesterhuizen in 2022. Een belangrijke stap, want niet alleen neemt Hesterhuizen het hele administratieve inkoopproces en de afwikkeling richting de zorgkantoren op zich – ook hebben de zorgkantoren ingestemd met volledige vergoeding van de zorg en begeleiding op basis van een Wlz-indicatie.

“De toetreding laat zien dat Youngster van grote waarde is in het jeugdzorglandschap. Bovendien kunnen we nu de ASS-locatie in Beekbergen definitief doorontwikkelen en verder uitbreiden.”

Over het HKZ-keurmerk

Het HKZ-keurmerk is een branchespecifieke norm die laat zien dat de zorgorganisatie serieus werk maakt van de kwaliteit van de zorg en dat de organisatie voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden door cliënten, professionals en relevante stakeholders. Het keurmerk wordt ondersteund door patiënten- en cliëntenorganisaties en partijen uit het werkveld. Een afgegeven certificaat is drie jaar geldig en een tussentijdse toetsing is verplicht.