Per direct 3 kamers beschikbaar voor onze woonlocatie in Apeldoorn

Gaat het thuis niet langer, bijvoorbeeld omdat je problemen hebt met financiën, verslaving, maatschappelijke participatie, je werk of opleiding? Dan kun je terecht bij Youngster. Op dit moment hebben we nog 3 kamers per direct beschikbaar voor jongeren van 15 tot 25 jaar. Samen gaan we werken aan zelfstandig(er) wonen en het beter op orde krijgen van jouw leven.

De rode draad binnen Youngster is pedagogische hulpverlening gecombineerd met sport, muziek en andere creatieve vormen. Samen met onze ketenpartners doen wij er alles aan om de jongeren zich veilig en thuis te laten voelen en doelgericht stappen te laten zetten naar meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Trajecten kunnen gefinancierd worden vanuit de Jeugdwet en de WMO. Aanmeldingen screenen we zorgvuldig. Nadat de aanmelding is ontvangen en in behandeling is genomen, nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Meer weten? Onze frontoffice medewerkers kunnen je alle informatie geven. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (055) 201 8822 of het mobiele nummer 06 40 78 46 86. Mailen kan natuurlijk ook: aanmeldingen@youngsterzorg.nl.