Doelgroep

Youngster biedt zorg tijdens verschillende fases in het leven van de jongeren (15-25 jaar) en richt zich op het ontwikkelen van zelfstandig- en zelfredzaamheid. Dit betekent niet dat alle jongeren altijd richting een eigen woonruimte toewerken. Er wordt vanaf de start gekeken welke mogelijkheden er zijn om weer terug te werken richting huis, een zelfstandige woonruimte of een andere passende plek.

Youngster werkt met jongeren met verschillende problematieken waaronder gedragsproblematiek, problemen in het systeem en/of lichte verslavingsproblematiek en jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Onze locaties/groepen
Naast een woonlocatie in Apeldoorn, hebben we in Beekbergen een speciale driemilieu-behandelgroep voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar met Autisme Spectrum Stoornis (ASS)-problematiek zoals vastgesteld op basis van de DSM-5 en bijkomend ernstige psychosociale-, emotionele- en gedragsproblemen. De jongeren zijn gemiddeld begaafd. Daarnaast is er onze intramurale woonlocatie in Beekbergen waar in totaal 15 jongeren (18+) en jongvolwassenen zelfstandig verblijven  in appartementen en studio’s.

Het liefst zouden wij iedereen willen helpen. In de praktijk worden jongeren opgenomen met verslavings- en psychiatrische problematiek.
Behalve als hierdoor de veiligheid van andere jongeren niet meer gegarandeerd kan worden, of dat er eerst behandeling noodzakelijk is om tot ontwikkeling te kunnen komen.

Wonen

Binnen Youngster wordt zorgvuldig gekeken naar de samenstelling van de jongeren die bij elkaar wonen. We bieden trajecten op maat, wat maakt dat de duur van de ontwikkeltrajecten erg kan verschillen. De gemiddelde duur van een ontwikkeltraject is 1 – 2 jaar. Een belangrijk punt waardoor een traject langer kan duren is, als een jongere op jonge leeftijd binnenkomt en er geen mogelijkheden zijn richting huis.

Binnen Youngster doen we er alles aan om een passend ontwikkeltraject aan te bieden aan de jongeren. Hier werken we met elkaar hard aan en waar nodig met ketenpartners. Echter kan het voorkomen dat een jongere binnen Youngster zich niet thuis voelt of dat er toch andere expertise nodig is. Dan maakt Youngster zich hard om een passend alternatief te zoeken met de jongere en zijn netwerk.