Uitstroom van onze jongeren betekent weer een paar kamers beschikbaar op onze woonlocatie in Apeldoorn

Op dit moment (maart 2021) zijn er vanwege uitstroom weer een paar kamers vrij. Jongeren (15-25 jaar) die niet meer thuis kunnen wonen vanwege problemen met financiën, verslaving, maatschappelijke participatie, werk of opleiding kunnen bij Youngster terecht. Samen gaan we werken aan zelfstandig(er) wonen en het beter op orde krijgen van jouw leven.

De rode draad binnen Youngster is pedagogische hulpverlening gecombineerd met sport, muziek en andere creatieve vormen. Samen met onze ketenpartners doen wij er alles aan om de jongeren zich veilig en thuis te laten voelen en doelgericht stappen te laten zetten naar meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Trajecten kunnen gefinancierd worden vanuit de Jeugdwet en de WMO. Aanmeldingen screenen we zorgvuldig. Nadat de aanmelding is ontvangen en in behandeling is genomen, nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Meer weten? Onze frontoffice-medewerkers kunnen je alle informatie geven. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (055) 201 8822 of het mobiele nummer 06 40 78 46 86. Mailen kan natuurlijk ook: aanmeldingen@youngsterzorg.nl.