♥ Kudos ♥ Opa en Oma dag 4 juni 2021

Veel van onze jongeren mogen rekenen op de onvoorwaardelijke liefde en enorme betrokkenheid van hun opa’s en oma’s. En laat het vandaag nu 4 juni zijn: Nationale Opa en Oma dag. Daarom vanaf deze plek: heel veel kudos voor deze opa’s en oma’s. Dank voor jullie steun, jullie zijn van onschatbare waarde voor onze Youngsters!

Youngster vindt het sociale netwerk ontzettend belangrijk. Wij zien de cliënt als de jongere sámen met zijn betrokken netwerk van familie, vrienden, school- en werkbegeleiders. Door nauw samen te werken met dit netwerk kunnen onze begeleiders de ervaringen en ontwikkelingen van de jongere op de diverse locaties van Youngster vertalen naar de thuissituatie en andersom. Zo zorgen we ervoor dat de omgang in de thuissituatie en op de groep zoveel als mogelijk op elkaar afgestemd is. Dit vergroot de kans op een vorm van terugkeer naar huis of zelfstandig wonen.

Onze locaties
Naast een woonlocatie in Apeldoorn, hebben we in Beekbergen een speciale driemilieu-behandelgroep voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar met Autisme Spectrum Stoornis (ASS)-problematiek zoals vastgesteld op basis van de DSM-5 en bijkomend ernstige psychosociale-, emotionele- en gedragsproblemen.

Meer weten over onze groepen en aanmeldingsprocedure?
Onze frontoffice-medewerkers kunnen je alle informatie geven. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 055 201 8822 of 06 40784686. Mailen kan natuurlijk ook: aanmeldingen@youngsterzorg.nl.